Cảnh Xuân

Posted: 19/08/2015 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ, Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông
Nguyễn Minh Thanh chuyển dịch từ nguyên tác Xuân Cảnh

tran_nhan_tong-dinh_cuong
Trần Nhân Tông
dinhcuong

Cảnh Xuân

Ngân nga chim hót liễu xanh dày
Chiều ngã thềm hoa mây trắng bay
Khách ghé vào chơi không hỏi chuyện
Lan can cùng tựa ngắm trời mây

Xuân Cảnh

Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì,
Hoạ đường thiềm ảnh mộ vân phi.
Khách lai bất vấn nhân gian sự,
Cộng ỷ lan can khán thuý vi.

春 景

楊柳 花 深 鳥 語 遲,
畫 堂 簷 影 暮 雲 飛。
客 來 不 問 人 間 事,
共 倚 欄 杆 看 翠 微。

Trần Nhân Tông
Nguyễn Minh Thanh chuyển dịch

Phụ chú:

Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), là vị vua thứ 3 triều Nhà Trần. Ông là vị vua anh minh, với vai trò lãnh đạo quan trọng trong việc đánh thắng quân Nguyên lần thứ 2 năm 1285. Ông cũng là Tổ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử và là nhà thơ xuất sắc của triều Trần…

Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.