Quietude / Tĩnh lặng

Posted: 21/10/2015 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Tĩnh lặng

xom_nui

Late at night, the horses neigh on yonder hill
On the mountain flank the hamlet lies bestrewn
Faint choruses of crane​ ​​squawking ​and​ cricket chirping
Awakening, I sit up facing the wall and meditate

Tĩnh lặng

Đêm khuya ngựa hí ở đồi bên
Xóm núi lưa thưa dọc xuống triền
Tiếng vạc mơ hồ cùng tiếng dế
Tỉnh cơn ngồi dậy đối vách thiền

Ngô Đình Chương
Yên Nhiên chuyển ngữ
NGuồn: Dịch giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.