Uống rượu với Diêm Vương

Posted: 04/11/2015 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly

diem_vuong

Dù sang hèn, dù vua quan lê thứ,
Huynh gạt sổ đời cũng phải về đây.
Dù bạc đầy kho dù quyền cao chức lớn,
Nhắm mắt rồi cũng phủi hai tay.

Bọn tội nhân thằng áo vàng, áo trắng,
Thằng mũ ô sa, thằng mũ cánh chuồn.
Bán thánh bán thần, lương tâm chó cắn,
Bóp cổ dân lành, bịt miệng dân oan.

Bởi công lý cán cân què quặt,
Nên trần gian đầy rẫy oan khiên.
Đây công lý trắng đen rành rọt,
Chẳng nể vương thân, chẳng vị bạo quyền.

Ở địa ngục chỉ giam thằng có tội,
Không giam những người nói thẳng, lòng ngay.
Không đánh đập người có lương tri thời đại,
So ngục trần gian ai đáng sợ hơn ai?

Lâu gặp nhau định ôm bình xả láng,
Mới mấy mươi ly mà đệ đã làng nhàng.
Ly của huynh sao vẫn còn kê táng?
Ê! Làm vua mà uống rượu cũng ăn gian!

Kha Tiệm Ly
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.