Chào tuổi mới Thu Lâm

Posted: 04/12/2015 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ

thieu_nu_dan_vi_cam

Chào tuổi mới Thu Lâm
Chào chớm đông Đà Nẵng
Bên đây se lạnh nắng
Chỗ ngồi vắng một người
Bên kia sáng nụ cười
Phố cũng vừa thức giấc
Nhẫm câu thơ thứ nhất
Quên mất vì nhớ ai
Nhẫm câu thơ thứ hai
Quên luôn vì nhớ quá!

Niềm thương không thể tả
Hồn nhiên như đất trời
Không đủ gọi bằng lời
Thì nằm im nuối mộng
Tìm nhau như tìm bóng
Bóng người trong bóng ta
Câu thơ chợt hiện ra
Bềnh bồng bông mây trắng
Câu thơ chợt xa vắng
Tan theo khuya vĩ cầm…

Chào tuổi mới Thu Lâm
Chút tình câm khắc vợi
Kiếp này đâu dám hỏi
Kiếp sau biết cho chăng?!
Đất trời không nói năng
Chỉ còn màu khuya tận
Câu thơ bay linh mẫn
Như cánh bướm xanh ngời
Câu thơ bay đi rồi
Ngọn nến trời thức nhớ…

Nguyễn Lương Vỵ
Calif., chớm đông, 2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.