Đôi khi con nước theo trăng mới

Posted: 11/12/2015 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

trang_tren_ben_song

đôi khi buổi tối quay lưng lại
nhìn bóng thời gian rớt xuống ngày
mặt trời rảo bước băng ngang núi
sáng, chiều chỉ cách một gang tay

đôi khi trái đất quay nhanh quá
cuốn mất trời xanh ra sau lưng
phía bên kia đó anh trông ngóng
có thấy mắt em treo trên không?

đôi khi con nước theo trăng mới
bỏ bóng hàng lau ẻo lả chìm
cả làn gió thoảng quên không tới
đêm ngủ vùi, rũ rượi cánh chim

đôi khi lời nói không thành tiếng
nhắn nhủ về anh qua nắng mưa
khiến cho thời tiết luôn thay đổi
nỗi nhớ dâng trào lên mắt chưa?

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.