Trong nắng chiều phai

Posted: 12/12/2015 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên

tran_thoai_nguyen-trong_nang_chieu_phai

Nắng chiều nghiêng bãi vàng thoi thóp
Tôi một mình tôi bóng đổ dài.
Thương nhớ người ơi thương nhớ hão,
Đời buồn theo những nhánh thu phai!

Tôi đi về mây trắng hai tay
Gió gọi thầm tôi trăng viễn khơi.
Có ai hò hẹn ngoài vộ tận
Lòng khắc khoải chờ trong nắng phai!

Ôi! Những chiều nắng úa tàn xiêu
Trên đỉnh hồn tôi quá hoang liêu:
Chim ngậm thơ buồn phun lã chã
Dòng tinh huyết thắm lệ tình yêu!

Lối em về sương tím chiều buông
Tôi một mình tôi dõi mắt mong.
Ôi một thuở yêu người ảo mộng
Ôi một thuở dương gian bạc lòng!

Nắng chiều lả ngọn sầu chót vót
Tôi lặng mình tôi phơi đỉnh hồn.
Cây lá cô đơn màu nắng quái,
Em có về khoác áo hoáng hôn?!

Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.