Chút tình riêng

Posted: 15/12/2015 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

cheo_thuyen_song_trang

Dẫu cạn lòng mong đợi
tôi vẫn thả trôi con đò chiều
tròng trành nỗi nhớ
về bến xưa

dẫu cạn lòng trông ngóng
tôi vẫn nhìn theo dòng nước thắt đau
từng con sóng gợn lăn tăn
theo gió chiều lay

và dẫu biết em không bao giờ quay về nữa
tôi vẫn khua hồn theo mái chèo
mơ một ngày
đò đưa câu hát tình tang

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.