Tâm sự cuối [đầu] năm dương

Posted: 01/01/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

quyt_vuon_nha_tran_huy_sao

là mớ quýt vườn nhà đâu phải đào tiên
ông Tôn Ngộ Không về đừng làm mặt giận
đào tiên ngàn năm chi bằng năm đáo nhậm
đất nước này cây trái đủ dư thừa

lại có phép thần thông giựt ngược bốn mùa
như nếu mùa Xuân ưng lòng ham ăn nhản
hoặc giả mùa Đông nổi hứng khởi thèm Xoài
ông cứ việc an tâm mặc sức thỏa lòng

nghiệt nỗi quá phiền hà phải chờ rả đông
thêm nỗi chịu bất ưng là mùi hương bù trớt
nói trước nói sau thà nói luôn cho trót
có cái đã thèm nên có còn hơn không

ông đường về chớ ghé Hoa Quả Động
đáo nhậm thẳng đây một năm cho biết
cứ sảng khoái bốn mùa ngồi chơi ăn thiệt
hết nhiệm kỳ rồi độn thổ thăng thiên

thì cứ thăng lên cứ độn xuống chẳng ai phiền
thiên hạ đời nay mạnh hồn ai nấy đọa
ông bảy-mươi-hai phép thần thông biến hóa
đáo nhậm đất này e thầm ớn chạy làng

bởi hồi xưa hồi nay giờ lật được qua trang
đời xưa ngó đời nay ngỡ ngàng đổi mới
bấm nhẹ cái đã dặm ngàn trao đổi
nhấp cái nhẹ đã muôn trùng thấy nhau

nay ông về đây dẫu biết ở không lâu
đừng lý giải đời sau đời nay gì sất
xưa bày vẻ làm sao thì nay làm theo vậy
thập lục can chi chia mười hai con giáp

Lão Dương từ quan thì Hầu vương đáo nhậm
nói nôm na Ất Mùi đi Bính Thân tìm tới
cũng là cách hay yểm đau lưng nhức mỏi
bởi được dịp chạy vòng trời Tây qua trời Đông

ta vốn tận giờ rất ngưỡng mộ Tôn ông
nay ông về đây thiệt vô cùng sảng khoái
trấn nhậm nơi này xin ông đừng quan ngại
cây trái bốn mùa, dù đông lạnh, cũng trái cây

ông cứ một năm yên chí về đây
cứ thoải mái bốn mùa ngồi chơi ăn trái cây… đông lạnh….

Hiên Trăng ngày cuối năm Dê
31/12/2015
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.