Đêm xuân / Spring night

Posted: 16/02/2016 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ

hoa_mai

Đêm xuân

Có lẽ trời vừa sương gió chăng
Hoa chậu ngoài hiên đã gãy cành
Những cánh hoa rơi còn ướt đọng
Sương nhiều hay nước mắt đêm xuân?

Spring night

Perhaps it was windy and misty
Out on​ the front porch​​, the​ potted plant with stems​ snapped off
And the fallen petals drenched with dew
Much dew or teardrops of spring night?

Ngô Đình Chương
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.