Thưa ông Darwin (*)!

Posted: 08/04/2016 in Phan Thành Khương, Thơ

Phan Thành Khương

darwin__s_evolution_by_me_dulla
Darwin’s evolution by Me-dulla

Suốt hàng triệu năm, tôi chưa thấy một con vượn nào thành người
Mà tôi chỉ thấy hàng triệu con người đã thành khỉ.
Chúng nhảy nhót, khóc, cười, … theo một bàn tay chỉ
Rất tài tình, rất khỉ! Ông Darwin ơi!

Ninh Thuận, 19-3-2016
Phan Thành Khương

(*) Charles Robert Darwin (12 tháng 2, 1809 – 19 tháng 4, 1882) là một
nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học người Anh

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.