Nhớ dìa miệt thứ

Posted: 10/04/2016 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thanh Vũ

Phan Ni Tấn

thieu_nu_mac_ao_ba_ba

Lời 1: La Toàn Vinh; Lời 2 và Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thanh Vũ

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.