Archive for the ‘Thanh Vũ’ Category

Phan Ni Tấn

thieu_nu_mac_ao_ba_ba

Lời 1: La Toàn Vinh; Lời 2 và Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thanh Vũ

Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3