Môi trường hay hủy hoại. Cá tôm hay nhà máy

Posted: 28/04/2016 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

nha_may_thep_formosa-ha_tinh

Ba ba triệu mét vuông
Mỗi năm chỉ tỷ hơn
Thuê dài bảy chục năm
Thu về non trăm tỷ
Bõ bèn gì được mất
Để nghe lời sắt gang
Cá tôm hay nhà máy
Lời nghe quá vô lương
Đất nước này không cần
Kẻ phá hoại môi trường

Nhớ chăng 2009
Nhận giải Hành tinh đen
Anh hùng phá môi trường
Thế giới chẳng ai hơn
Đài Loan quê các người
Công bố nạn ô nhiễm
Công bố chất ung thư
Truyền từ Formosa
Nhớ chăng 1998
3000 tấn rác thủy ngân
Chuyển hết về Nam Vang
Gây bạo loạn chết người
Ngàn dân rời thành phố
Thêm năm mạng chết oan
Việt Nam gởi mặt nạ
Việt Nam gởi áo quần
Giúp bạn Cam nhớ chăng
Nhớ chăng năm 2009
Hơn mười triệu mỹ kim
Nộp phạt bên Hoa Kỳ
Vụ ông xả độc chất
Vào sông Mississippi
Năm 2014
Trụ sở Formosa
Dân kéo đến biểu tình
Thêm một lần hổn độn
Do hủy hoại môi sinh

Cả thế giới phản ứng
Ai rước ông vào nhà
Ai để ông huênh hoang
Cá tôm hay nhà máy
Ông cút đi cho rảnh
Dân không cần thép gang
Để tan hoang môi trường
Ai đã ủng hộ ông
Với tiền sự “phi thường”
Để hôm nay lớn tiếng
Cá tôm hay nhà máy
Sắt thép hay môi trường

Nhận làm gì hơn tỷ
Mỗi năm để làm chi
Chỉ nhận lời khinh thị
Đừng dắt khỉ vào nhà

Đặng Châu Long
26-04-2016

Mời đọc: Hồ sơ môi trường cộm cán của Formosa (TS Trần Bắc Hải, SOHA NEWS – 25/4/2016)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.