Cô bé thôi quàng khăn | Vật vờ | Dọc bờ kinh Tẻ hoa chen sắc

Posted: 03/06/2016 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

co_be_quang_khan_do

Cô bé thôi quàng khăn

cô bé ngoan, tốt bụng, thôi quàng khăn
Tung tăng vào nhà, thấy bà sói trùm mền
Bé hỏi sao tai bà mình hôm nay to thế
Tiếng đáp lại để nghe ngóng lời con
Bé hỏi mắt bà nom to thế
Để bà dễ quan sát mọi hành vi
Ồ miệng bà vì gì to và tanh thế
Bởi bà dễ ăn
Ăn tất cả chẳng từ
Có gì sau lưng bà trông như cái chổi quét rau
Ôi không sao, đừng quan ngại
Đã trông thấy thì thôi… bà cắt

30-05-2016

 

Vật vờ

Chúng ta đều mất mặt
Sống lây lất chợ đời
Mất tiếng và rã rời
Sống như người thực vật

Chúng ta đều mất mặt
Gật gù sống như câm
Lặng lẽ và âm thầm
Chỉ nỗi đau là thật

Chúng ta đều mất mặt
Hèn một kiếp sống dư

29-05-2016

 

Dọc bờ kinh Tẻ hoa chen sắc

Rộ nhành hoa phô nắng hè
Bên sông giòng đọng não nề bùn phô
Đỏ vàng đua sắc hững hờ
Nào hay bến cũ thuyền chờ người mong
Nước đi trơ cát bên giòng
Hạ nồng cơn khát dậy mông mênh buồn

28-05-2016

Đặng Châu Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.