Ngày hè

Posted: 03/06/2016 in Nguyễn Khuyến, Thơ, Yên Nhiên

Nguyễn Khuyến (1835—1909)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Hạ Nhật

can_nha_mien_que

Ngày hè

Hè về, gió thoảng, nắng xanh ngời
Say khướt mình ta ngâm vịnh chơi
Quà chợ vợ bày mâm vải chín
Lão nông rao bán cá đồng tươi 
Giấc trưa chợt thức nghe chim hót
Sách cũ thường xem kẻo nhãng lời
Nhà cỏ nương thân già tật bệnh
Rồi ra sao nhỉ nẻo đường đời

Hạ nhật

Khinh phong nộn thử hạ chi sơ
Đại túy cuồng ngâm độc hữu dư
Thị phụ thừa bàn cung thục lệ
Điền ông phát cẩu mại tiên ngư
Túc tinh sạ khởi nhất văn trĩ
Cựu cú vị vong tần kiểm thư
Bồng tất thử gian dung lão bệnh
Thê thê trần lộ cánh hà như

夏日

輕風嫩暑夏之初
大醉狂吟獨有余
巿婦承盤供熟荔
佃翁發茍賣鮮魚
宿醒乍起一聞雉
舊句未忘頻撿書
蓬蓽此間容老病
棲棲塵路更何如

Nguyễn Khuyến
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.