Nếu anh còn trẻ / If I were young

Posted: 19/06/2016 in Hoàng Cầm, Thơ, Yên Nhiên

Hoàng Cầm (1922—2010)
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ từ nguyên tác Nếu anh còn trẻ

hoang_cam-dinh_cuong
Thi sĩ Hoàng Cầm
dinhcuong

Nếu anh còn trẻ

Nếu anh còn trẻ như năm ấy
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh

Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận
Anh lụy đời quên bến khói sương
Năm tháng… năm cung mờ cách biệt
Bao giờ em hết nợ Tầm Dương?

Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà

If I were young

If I were young as in those days — oh how I wish
I would, by all means, ask for your hand
We’d while away the somber hours in the afternoon
Lingering over our youth, I’d play the tunes and you’d sing along

Alas, you fatefully tied the knot
My wayward soul left the misty shore
We drift apart through the ravages of time
When will you ever be free again?

And if one day I come back
Retracing my steps on that distant river bank
Would you be there still or gone away?
A melancholy crow of a rooster sounds from afar in the hamlet

Hoàng Cầm
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.