Vào xuân / Into the spring

Posted: 23/06/2016 in Hoàng Cầm, Thơ, Yên Nhiên

Hoàng Cầm (1922—2010)
Yên Nhiên chuyển sang Anh Ngữ từ nguyên tác Vào xuân

thieu_nu_viet_ao_dai_xua

Vào xuân

Đi vào nẻo xuân
Gặp đường lụa đỏ
Ai chờ em đó
Mà hoa trắng ngần

Đi vào thanh tân
Như về quê ngoại
Lúa hương đồng gần
Đương thì con gái

Hẹn cưới phân vân
Em nhìn mê mải
Chuồn ngô ngủ mãi
Bờ ao cúc tần

Khép tà áo mới
Em vào đêm xuân

Into the spring

Betaking yourself by vernal path
you stumble on​ ​a​ silken red road
Who is there awaiting for you
so that the flowers dress​ up​ in dazzling white?

Betaking yourself into the freshness
you feel like returning to your roots
The nearby rice field​s​, wafted with fragrance,
clothe​ with verdure of youth

Ambivalent about your betrothal
You keep gazing​ at​
a ​dormant​ dragonfly
amidst garland chrysanthemums by the pond

You tuck the panels of your pristine gown
and journey into the spring night

Hoàng Cầm
Yên Nhiên chuyển sang Anh Ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.