Tương biệt dạ / The night we part | Tình sầu / Melancholy love

Posted: 01/08/2016 in Huyền Kiêu, Thơ, Yên Nhiên

Huyền Kiêu (1915—1995)
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ

moon

Tương biệt dạ

Hiu hắt giăng khuya lạnh bốn bề
Ý sầu lên vụt tới sao Khuê
Quý thay giây phút gần tương biệt
Vương vấn người đi với kẻ về

Ngồi suốt đêm trường chẳng nói năng
Ngậm ngùi chén rượu ánh vừng giăng
Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ?
Có giống như mình lưu luyến chăng?

Đã tắt lò hương lặng phím đàn
Thư phòng sắp sẵn để cô đơn
Trời cao mây nhạt ngàn sao rụng
Một dải sương theo vạn dặm buồn

Sớm biệt ly nhau không nhớ nhau
Nửa đêm chợt tỉnh bỗng dưng sầu
Giăng mùa Xuân đó, ai tâm sự?
Anh đã xa rồi, anh biết đâu?

The night we part

The late moon abounds in coldness
Melancholic thoughts swiftly soar to Venus
The moment near parting — how precious it is!
With one about to depart and the other homeward bound, two souls cleave to each other

The whole night through, over our cups of wine
We sit in silence, brooding under shimmering moonlight
People of long ago, how would they say good-bye?
Would they linger, just like us?

The incense has turned cold and chords no longer struck on the zither frets
The study room is bracing up for solitude
In the distant sky, the clouds are fading, a thousand stars falling
A wisp of mist is drifting along myriads of miles of sadness

Too soon to part, yet too early to pine for
Awaken at midnight, I feel the sudden grief and sorrow
Out there is a vernal moon, but to whom would I pour my heart and soul?
Since you’re away, how would you know?

 

Tình sầu

Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa ngát cài đầu
Đi hái phù dung trong nội

Hè đỏ có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn thắm quàng đầu
Đi giặt tơ vàng trong suối

Thu biếc có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn trắng ngang đầu
Đi hát tình sầu trong núi

Đông xám có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong hầm mộ lạnh

1940

Melancholy love

Bright and rosy spring — a gentleman came to inquire
– Little darling, where has your pretty sister gone?
– Her head adorned with fragrant flowers
She’s gone into the meadow to gather hibiscus

Splendid red summer — a gentleman came to inquire
– Little darling, where has your pretty sister gone?
– Her head worn a lovely scarf
She’s gone down to the brook to wash her golden silk

Cerulean blue autumn — a gentleman came to inquire
– Little darling, where has your pretty sister gone?
– Her head draped with a white veil
She’s gone up the mountain to sing mournful love tunes

Somber gray winter — a gentleman came to inquire
– Little darling, where has your pretty sister gone?
– Her head enshrouded in flowers
She’s slumbered in the cold vault

Huyền Kiêu
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.