Tôi sống.. | Sự thật.. là..

Posted: 11/08/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

cho_mong

Tôi sống..

mộng tiếp nối mộng
dưới hoa
đêm mùi gạo lức giạt qua
căn phần
có con cá cơm phân vân
lòng tôi dâm bụt lần khân ở. về 
mắt nhắm tĩnh- mắt mở

hơn nửa đường rồi bộn bề bướm
hoa
rốt cuộc hễ khóc- tợ ma
cà bông/ giữa bưởi đời ca tích tuồng

xưa
người hóng người đầu truông.
..

 

Sự thật.. là..

em còn sống và tôi chưa chết
ngày ngày vẫn đụng mặt xây xẩm- ngó nhau
những bất trắc/ tai ương nhẫn tâm thành chuỗi kết
vào bóng trăng ủ dột để em nhìn thấy tôi nơi tầng tầng máu
bỏ đi thời xuân chúng ta không ngớt kêu- hồ như.. hồ như
rồi em vẫn sống như tôi chưa chết
cuộc tồn sinh này dằng dặc mỗi một thứ
nghi nan- mà lời phù chú rầm rì.. rầm rì theo áo cơm bê bết
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.