Âm điệu xa ru

Posted: 19/09/2016 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thành Đạt, Thơ

Phan Ni Tấn

musician_with_guitar-pablo_picasso
Musician with guitar
Pablo Picasso

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Thành Đạt
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.