Người ơi về đi!

Posted: 19/09/2016 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh
Cảm tác hình ảnh người chết bó chiếu, chở sau xe máy đi giữa ban ngày

xe_gan_may_cho_xac_chet

Người ơi về đi.
Về cho nhanh.
Sống gửi thác về.
Thân tứ đại.

Người ơi về đi.
Về qua phố qua làng.
Qua những quán xá.
Qua tượng đài nghìn tỷ.
Sống tối tăm địa ngục.
Chết bó chiếu hở chân.
Đi giữa ngày chói nắng.

Người ơi về đi.
Cần chi hoa đắp kín mồ.
Cần chi dòng người đưa tiễn.

Người ơi về đi.
Bó chiếu quanh thân..
Đặt ngang trên xe máy
Hay ướp xác trong hòm kính
Xây thành lăng mộ
Có đoàn xe kéo pháo, rủ cờ
Cả đội tiêu binh canh giữ
Cũng vẫn là phơi thây
Giữa đường giữa chợ.

Người ơi về đi.
Chân để ra ngoài manh chiếu rách.
Khác chi hoàng đế vĩ đại.
Buông thõng tay bên cỗ quan tài.
“Ta không mang gì theo được”

Đôi chân gầy teo còn xỏ dép?
Từ đây là hết nhọc nhằn.
Kéo lê phận đời khốn khó.
Đi trên đất nước khổ đau này.

Người ơi về đi…

Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.