Đôi bờ

Posted: 09/11/2016 in Âm Nhạc, Hoài Yên, Khánh Duy, Nguyễn An Bình, Thơ

Hoài Yên

ben_pha_tac_cau

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Khánh Duy
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh.

Đã đóng bình luận.