Archive for the ‘Hoài Yên’ Category

Hoài Yên

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Kim Khánh Chi; Khánh Duy
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Hoài Yên

hoang_lan

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Khánh Duy
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Hoài Yên

ben_pha_tac_cau

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Khánh Duy
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh.

Hoài Yên

dem_saigon

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Khánh Duy
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh.

Hoài Yên

thieu_nu_ao_dai_vang

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Khánh Duy
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh.

Hoài Yên

hoa_phuong_nu_sinh

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Khánh Duy

Bản ký âm

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Hoài Yên

flock_of_birds

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Kim Ngân
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Hoài Yên

chieu_qua_giao_duong-hoang_trong_ban
Chiều qua giáo đường
Hoàng Trọng Bân

Thơ: Hoàng Anh 79; Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Khánh Duy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Hoàng Anh 79 gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Hữu Thụy

Nhạc: Hoài Yên; Tiếng hát: Nhã Ca [VN]

Mỗi ngày nở thêm chùm hoa tím
Dây cát đằng trước cửa nhà ai
Sáng tinh mơ lâng lâng nhạc đệm
Nắng lên tươi hoa tóc buông dài

Đất nuôi hoa ngửa lòng ướm bắt
Hoa thương ai chựng lại la đà
Gió cứ thế lay tình thơm mật
Từng ban mai những bướm vờn qua

Có những lúc nhìn qua rào sắt
Giàn hoa xanh lá thấp ngang đầu
Rợp thời gian bóng rười rượi mát
Trước hiên mơ hoa nhớ một màu

Hoa cát đằng quen mà thật lạ
Khi nhà ai cửa ngõ đóng hoài
Cứ e ngã khi vươn tay ngắt
Thoảng hương chừng theo sắc hương phai

Hoa cát đằng giữa khoảng sân ai…

Nguyễn Hữu Thụy
Nguồn: Tác giả gửi