Giữa chợ uống mừng sinh nhật 70

Posted: 03/02/2017 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên
Tặng Nguyễn Tam Phù Sa

nguyen_tam_phu_sa
Nhà thơ Nguyễn Tam Phù Sa

Mừng sinh nhật bạn ta giữa chợ
“Cổ lai hy”, Nguyễn Tam Phù Sa! [1]
“Hành phương Nam” quán đời mọi rợ
Trăm năm cuộc lữ biết đâu nhà!

Thôi cứ uống tràn dăm bảy chén
Cùng em cát bụi gọi tri âm!
Ô hô! Trời đất đau như thiến
Ta vẫn cười vang! Lệ chẳng cầm!

Ta chẳng thèm chơi phường gian ác
Phỉnh lừa Nguyễn Bính chết oan khiên
Ôi dân tộc! Bẻ gươm khóc ngất
Tuổi bảy mươi! Câm nín ta điên!

Đã từng trải ngày xanh sành điệu
Thơ phương phi cùng phượng hoàng bay
Trên đỉnh chùa xưa trăng phiếu diễu
Hỡi ơi! Đời trôi dạt ta đây!

Hơn bốn mươi năm trầm luân kiếp
Thôi còn chi nữa bút tài hoa!
Đưa tay ta vãy đâu hào hiệp
Non nước làm thinh! Rượu mình ta!

Buồn quá! Nên chi ta múa hát
Khác chi xưa Bùi Giáng như nhiên.
Thõng tay vào chợ như Bồ tát
Lầm lũi! Sao ngươi gọi thánh hiền !

Mừng sinh nhật thì không thất thố
Rượu rót ra! Bạn hỡi xin mời!
“Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi cố nhân ơi!”

Trần Thoại Nguyên

[1] Nhà thơ Nguyễn Tam Phù Sa sống lang bạt và thơ bay từ trước 1975. Trên trang nhà Facebook của ông ngày 19/01/2017 có bài thơ SINH NHẬT THẤT TUẦN thật hay thật dồn nén cảm xúc bi phẫn cùng thế hệ thời đại. Bài thơ có 6 khổ, khổ kết như sau:

“kèn trống thổi nơi lòng mộ địa
mua trăm năm phát mãi một ngày
mặc áo giấy ngồi tru giữa chợ
vỗ đít ca bài “Hành phương Nam”.

Tôi thật xúc đông và đã liền comment chia sẻ vài câu. Không ngờ lai láng thành bài thơ tặng bạn tặng đời! (TTN)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.