Sinh nhật thất tuần

Posted: 03/02/2017 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

uong_ruou_mot_minh

sinh nhật thất tuần ngồi giữa chợ
bưng ly hứng đủ gió mười phương
rượu thất thố thành ra thô lỗ
vỗ đít ca bài “Hành phương Nam”

lưu lạc dắt lưng thơ Nguyễn Bính
ta hình rơm giữ đất, mất nhà
mất cả gốc quê ra ở chợ
nghe anh hàng thịt chửi mà đau!

cầm bút tát từng ngày vô vọng
bảy mươi còn xót nỗi gươm cùn
mài tóc lên nền muôn năm cũ
tóc rụng gươm cùn có rụng theo?

ngày tắc tị và đêm tịt mịt
tri âm yêu nước bỏ ta rồi
kẻ chợ đồng hành tu giống Phật
sét đánh trên đầu cũng làm thinh

cười thật lớn chúc mừng sinh nhật
gọi thật to biết chẳng còn ai
lật áo lằn lưng đau vết chém
rượu tưới trên đầu thấm dưới chân

kèn trống thổi nơi lòng mộ địa
mua trăm năm phát mãi một ngày
mặc áo giấy ngồi tru giữa chợ
vỗ đít ca bài “Hành phương Nam”.

Sài Gòn 19.01.2017
Nguyễn Tam Phù Sa
Nguồn: Facebook tác giả

Đã đóng bình luận.