Dư vị

Posted: 21/03/2017 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm


Light the fire
Steve K

bếp lửa rộn ràng
khói nhẹ, lặng lẽ, lan man
nàng thơm mùi mai quế lộ
nếm thử sợi tình
sợi dài, sợi vắn
mặn, ngọt, đắng, cay, chua, chát
giọt vắn, giọt dài
chảy. chảy. chảy
đọng lưỡi, ướt môi

nồng. nàng
giọt đam mê
cherry on top
ngất. ngây
tôi chết ngạt trong vũng xoắn
bên ni, bên nớ, bên ngớ, bên ngông
nàng. nồng
dư vị nuối tiếc cuối ngày xuân
âm thầm, xa xăm, da diết

Quảng Tánh Trần Cầm
Escondido, CA – MAR 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.