Đêm

Posted: 04/04/2017 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân


Đêm
Đỗ Thành

đêm xuống chờ tin anh không ngủ
cây có vì hoa đứng lặng người?
ai đó đang giữa trời nhả khói?
bao giờ trở lại nắm tay tôi?

đêm có vì tôi ở thật lâu
mở toang cánh cửa gió không màu
thắp ngọn đèn trăng vàng võ cũ
soi bước chân người xuyên canh thâu

đêm bắt tay ngày bước chân đi
con đường không đích chẳng bảng ghi
lạc lõng cuối trời nơi nẻo vắng
làm sao tôi giữ tuổi xuân thì?

đêm chẳng bao giờ ở với tôi
trái đất chưa từng phút nghỉ ngơi
vẫn quay nên bóng trăng luôn đổi
mặt trời ngó xuống chẳng một lời.

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.