Lục bát ru tôi

Posted: 07/04/2017 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh


Nằm võng
Thanh Trí

1.
Có phải là mình đã rơi
Lơ mơ như mộng giữa trời rất xanh
Giật mình, nên rơi quá nhanh

Ô hay là rơi bóng mình
Chân dung xúng xính một hình nhân đi
Nhớ xưa. Có một chữ Vì

Ngặt là chỉ một chớp mi
Buộc sao cho kịp thề nghì tóc tơ
Bập bênh hai cõi dạ thưa

2.
Rơi vào vô tận ta xưa
Dắt dây thêm một hạt mưa ở đời
Nghìn phương mộng ấy chơi vơi

Duyên lành đẩy một nhịp rơi
Đúng trong mộng mị, cõi đời không sai
Rơi vào bụng mẹ đầu thai

Vi vu ngọn nắng ban mai
Mặn nồng thêm một tiếng ai hữu tình
Đi cho hết cõi lung linh

3.
Chơi vơi là lửng lơ mình
Nghe đâu ai gọi thình lình kiếp mai
Hoá ra ký ức một vài

Thề xưa tóc đã quá vai
Quay lưng thăm thẳm đường dài hụt hơi
Sông về. Biển vội trùng khơi

Vực sâu tay níu tay rời
Chẻ đôi sợi tóc nên lời thề non
Mai kia đâu lại trăng tròn

4.
Dường như là rất mỏi mòn
Đường rơi thẳm đất bon bon tuyệt mù
Trời xa rơi ngát thiên thu

Vô tận cõi lời thâm u
Tìm nhau. Con chữ biệt mù âm xưa
Có khi vấp một chữ Ngờ

Mới hay trời đất đong đưa
Biết ra giấc mộng đã lừa chân đi
Ví dầu mưa nắng đôi khi…

5.
Mông mênh là cọng cỏ thi
Lời đi cũng vướng, nói gì. Câu thơ
Dừng chân là mộng tình cờ

Tan sương bao kiếp giấc mơ
Trôi đi bao nỗi ngẩn ngơ kiếp lời
Dường như là tôi đang rơi…

Quay cuồng một trận đất trời
Hóa thân sương hạt chơi vơi cõi ngoài
Gió xanh nguồn cội không hai

2017
Nguyễn Thị Khánh Minh
(trích tập Thơ Lục Bát, chưa in)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.