Bài thơ mùa đông

Posted: 19/04/2017 in Âm Nhạc, Ngô Hữu Hùng, Nguyên Nhung, Nguyễn Hải, Thơ

Ngô Hữu Hùng

Thơ: Nguyên Nhung; Nhạc: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Nguyễn Hải
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.