Nửa khuya thức giấc

Posted: 26/04/2017 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Nửa khuya
Thức giấc giang hồ
Hiên ngoài trăng xế nghiêng bờ vó câu
Đêm vô thanh
Thoáng hương màu
Chợt nghe gõ nhịp cuộc dâu bể nầy.

Nghĩ mà thôi
Ước mộng gầy
Vui buồn cho trót bước đày đoạ qua
Nghĩ mà thôi
Phận người ta
Nhục vinh như thể phù hoa chợ đời.

Con đường chật hẹp không mời
Mà sao đông đúc bóng người tới lui !
Một đêm sàn diễn nầy thôi
Biết mai sau nữa khóc cười thế nao !

Năm canh
Có mấy canh sầu,
Năm canh
Ai biết hương màu thời gian ?
Năm canh
Có một canh tàn
Trả màu xuân cho rỡ ràng lối xưa.

Ta còn xuôi ngược sớm trưa
Vẫn tin có một hương mùa phong quang
Và tin có một cung đàn
Ngày mai réo rắc giữa ngàn bến xuân.

Hồn sương khói
Tiếng đêm ngân
Nửa khuya thức giấc nghe tầng biển xa
Tuồng đời buổi chợ phù hoa
Nhân tình, Đạo nghĩa mới là còn nhau.

Mặc Phương Tử
Chùa Kỳ Viên, South Dakota tháng 4 2017.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.