Nhớ mùa Đản Sinh

Posted: 08/05/2017 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Sáng ra
Tưới nước vườn chùa
Cho hoa lá cỏ nở đùa sắc hương
Giữa trưa
Thả giấc vô thường
Bên thềm mây trắng mười phương tụ về.

Chiều lên
Nắng rụng sơn khê
Gió hiu hắt ngọn
Tư bề thanh âm.
Tụng một bài kinh thậm thâm
Nghĩa vi diệu
Pháp Hoa Rằm, nguyệt viên.

Đêm về
Nhịp tiếng chuông thiền
Trầm hương thoảng
Khắp cả miền nhân gian.
Nữa khuya
Nghe giọt sương tan
Giữa dòng nhân ảnh
Xô tràn bể dâu.

Ngày lên
Đã rựng hương màu
Tiếng chim gọi nắng lao xao gió lùa
Bên trời sương khói đong đưa
Ánh hồng đại nhật
Nhớ mùa Đản Sinh.

Mặc Phương Tử
Chùa Kỳ Viên, South Dakota, thượng tuần tháng 5.2017.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.