Tuổi già viên mãn / Vieillir en beauté

Posted: 10/05/2017 in Ghyslaine Delisle, Thái Huy Long, Thơ

Ghyslaine Delisle
Thái Huy Long chuyển ngữ từ nguyên tác Vieillir en beauté của Ghyslaine Delisle

Tuổi già đẹp với tấm lòng son
Đừng tiếc buồn năm tháng mỏi mòn
Vui vẻ dấn thân nhìn trước mặt
Mỗi năm hạnh phúc lại thêm dòn

Vui già ta mãn nguyện toàn thân
Luyện khoẻ rèn tâm, tập mẫn cần
Trở ngại chẳng sờn khi cố gắng
Chết, già riêng biệt đã an phần

Mở lòng nâng đỡ với tình chân
Giúp kẻ lạc trong đám bụi trần,
Người đã bi quan niềm khổ ải,
Hết mong được phước ấm quanh gần

Đẹp lão là sống với lạc quan
Thả trôi buồn cũ với mây ngàn
Sâm soi tóc bạc màu tiêu muối
Ta vẫn còn đây nét dọc ngang

Lão này! Hãy sống với tình thương
Chẳng nhận mà cho lấy lẽ thường
Để cứ nơi nào khi sáng dậy
Bạn bè chào hỏi khắp mười phương

Già thêm càng sáng niềm hy vọng
Hạnh phúc mỉm cười lúc nhá nhem
Đến lúc ngộ đời là cõi mộng
Thì đi là tạm biệt êm đềm

Vieillir en beauté

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur ;
Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure ;
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur ;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps ;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour ;
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir ;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.

Ghyslaine Delisle
Thái Huy Long chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.