Trọng Thủy Mỵ Châu | Khóc Kinh Kha | Nam Việt Triệu Vương

Posted: 16/05/2017 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Trọng Thủy Mỵ Châu

Một đao đưa rớt đầu con gái.
Tim cha tan vỡ tự lâu rồi.
Lông ngỗng xác xơ đường bôn tẩu.
Tan nát cơ đồ vận nước trôi.

Một thoáng lơ là thiên cổ hận.
Nuôi ong tay áo mắc mưu người.
Má hồng trúng phải nam nhân kế.
Thổn thức trăng mờ tóe máu tươi.

Thục Phán nhìn trăng cười cay đắng.
Kim Quy ra dấu bước theo người.
Mặt nước rẽ đôi sầu thăm thẳm.
Mối hận nghìn đời chẳng nhạt phai…

Trọng Thủy chiến bào thơm thuốc súng.
Lông ngỗng tơi bời theo bước chân.
Gian kế đánh lừa tình nhi nữ.
Ngàn năm lừng tiếng Bạc tình lang.

Sóng dữ gầm vang chồn chân ngựa.
Lông ngỗng từ đây đứt đoạn rồi..
Bến nước Mỵ Châu đầu lìa xác.
Hận lòng than khóc mãi không thôi.

Giếng ngọc gieo mình trong đắng cay.
Gian tình được mất trắng hai tay.
Ngai vàng, điện ngọc giờ hư ảo.
Em hỡi ! Mỵ Châu thấu dạ này.

Từ đó thế gian có loại sò.
Bến sông khép chặt miệng đợi chờ.
Đem sò vào ngâm nơi giếng ngọc .
Há miệng phơi bày hạt ngọc to.

 

Khóc Kinh Kha

Bến đò Dịch Thủy khóc biệt ly.
Một người ở lại một người đi.
Ngàn năm sông Dịch thao thức nhớ.
Kinh Kha… Hề ! Nhỏ lệ Cao Tiệm Li.

Bến ngóng theo đò mỗi bước đi.
Ngàn năm sử sách vẫn còn ghi.
Kinh Kha một chuyến qua sông Dịch.
Đầu bêu giữa chợ tuổi xuân thì…

Sông Dịch trăng mờ hiu hắt lạnh
Trúc đàn thống thiết động tròi xanh.
Tiệm Ly rung phím sầu tiễn bạn.
Cạn chén ân tình lệ rớt nhanh.

Mộng lớn không thành Thái Tử Đan.
Đưa Kinh Kha hành thích Tần vương.
Mệnh trời chưa dứt… Khí số hết.
Yên quốc tan tành ngập máu xương.

Ngàn năm sử sách ai công tội.
Tội Thái tử Đan… Tội Tần vương.
Nhà tan, cửa nát, máu bá tánh .
Rùng mình mộng mưu bá đồ vương.

 

Nam Việt Triệu Vương

Một góc trời Nam vụt sáng lòa.
Nam Việt xưng Vương húy Triệu Đà.
Sao Nam tỏa sáng mờ sao Bắc.
Hán, Việt giao hòa sứ lại, qua..

Thiên thư định phận đã rạch ròi .
Mỗi vương hùng cứ một phương trời.
Sấm động trời nam còn vang vọng.
Mưa liền biển bắc há thua ai.

Nam việt Triệu vương tài thao lược.
An dân, chỉnh đốn việc quân lương.
Văn thành, võ đức lừng thiên hạ.
Vua tôi giữ vững đạo cương thường.

Thiên hạ bốn phương người ca tụng.
Hạnh phúc, ấm no khắp mọi nhà..
Thái bình đêm ngủ thôi cài cửa.
Đời vui mưa gió cũng thuận hòa.

Lưu Bang Hán đế lòng canh cánh.
Sứ thần Lục Giả đến kết thân.
Ngạo nghễ coi khinh người phương Bắc.
Vương ngồi chồm hổm tiếp sứ Thần.

Tiêu Hà, Hàn Tín phường thô lỗ.
Trương Lương chỉ giỏi việc thơ văn..
Hán đế may ra ngồi ngang ngựa.
Lục Giả ngồi nghe hết cả hồn.

Triệu vương trợn mắt sứ giả khiếp.
Hàng ngày cơm, rượu luận anh hùng.
Chí lớn, uy nghi trùm thiên hạ.
Lịch sử nghiêng mình Triệu thoát Trung.

Sơn hà được mất chuyện hồi hai
Triệu đế xuôi tay giả cõi đời.
Nước việt lại về tay nhà Hán.
Thời kỳ Bắc thuộc đã phôi thai

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.