Nắng vỡ

Posted: 07/07/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

con như hạt nắng ươm đất nầy
kỳ vọng đong đầy, mai trổ hoa

 
đất đai thất bát
lêu têu
bỏ lên thành. chật đất sành điệu
vói hàng hiệu
mà xin việc bưng bê

tóc nâu tóc đỏ rà rê
cà phê bệch
khoe hàng. tám chuyện
chạy chọt cách nào được việc cao sang
ngong ngóng chờ

nắng thành phố, nóng như hơ
tán tỉnh nhấp nhem
chờn vờn gái gú
học đòi phượt thủ
túng tiền hỏi vú
tuổi già ki cỏm đủ thứ cho con

lưng mẹ còm
cắn lương tâm. lòng chạnh
con ăn học, vắt sức nuôi
mong mỏi. đời sau sáng giá
ngờ đâu tốt nghiệp đời không chọn
chọn cánh, phe

mai, con có về không
khi đất đai xà xẽo
bên mộ mẹ. thanh minh
không trỗ hoa. mà nắng vỡ
khói vây buồn

Viên Dung
17/06/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.