Thư gởi các cháu có người mẹ đang ở trong tù

Posted: 08/08/2017 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa
Thư gởi các cháu có người mẹ đang ở trong tù

Chú có một người cha đã chết trong tù
Nên quá sợ bốn bức tường quyền lực
Đêm nghe tiếng vạc sành, tiếng thạch sùng tặc lưỡi
Thấy thương người mẹ trong tù
Thương tới những đứa con

Các cháu có tội gì đâu phải gánh hai đầu thương nhớ
Phải bưng chén cơm chan nước mắt mỗi ngày
Phải vịn thành giường tìm kiếm tiếng ầu ơ
Câu hò Bắc sao mà mặn thế!

Ở đâu đó nơi thiên đương thinh lặng
Cháu có nghe đất vỡ dưới chân mình
Từng hạt cát bật mầm đứng dậy
Từng lùm cây rần rật sóng đại ngàn

Có nghĩa gì không hai chữ Tự do
Mà mẹ cháu dấn thân vì Tổ quốc
Chú đã khóc đủ lâu – 3 thời đại
Đến bây giờ còn khóc với trẻ thơ

Nước mắt không giúp được gì đâu, cháu ơi
Hãy đứng dậy nhìn ra phía biển
Phía đàn cá phơi mình trên cát trắng
Để hiểu tấm lòng Người Mẹ Việt Nam./.

Sài Gòn 03.8.2017
Nguyễn Tam Phù sa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.