Tháng Bảy chỉ còn thơ ở lại

Posted: 09/08/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

1.
lặng yên ngồi dưới hiên trăng
đêm cô đọng gió thì thầm lá hoa
nhớ người tháng Bảy đi xa
hai năm rồi vẫn chưa qua nỗi buồn

2 .
trầm ngâm ngồi ngắm vô thường
ngó đàn cá lội ngắm đường đời qua
chớp con mắt cõi ta bà
trung niên giờ ghé bến phà lão niên

3.
lắng lòng ngồi thả ưu phiền
theo dòng con nước xoáy triền đất xa
nhớ ngày bỏ lại quê nhà
trời vào tháng Bảy trở mùa mưa Ngâu

4.
mấy mươi năm trượt bể dâu
giăng lều cắm Trại tận ngày hôm nay
níu nhau vượt khó trùng vây
buồn chia vui đủ mưa dày nắng bưa

5.
giờ thời nắng mỏn mưa sưa
thắp nhang tháng Bảy tiễn đưa đoạn trường
khói ban ơn ngải dọc đường
hồi đi bỏ lại quê hương rứt lòng

6.
con đò xưa lạ bến sông
lần hồi hội nhập quen dòng nước trôi
ở nơi cùng đất cuối trời
bến xưa không đặng thì thời bến nay

7.
giờ tre già khú chóng chày
lớp măng mọc lấn trải dày dấu xưa
hồi quê nhà gội nắng mưa
đổi thay thắt dạ đói bưa xót đời

8.
hồi nay lạc tận Đông Đoài
các con vượt nạn dặm ngoài bể dâu
hai-mươi-ba-năm ít gì đâu
ngó sông núi đã bợt màu quan san

9.
măng non lấn gốc tre tàn
vượt dòng trôi vực dậy Trần gia trang
ngỡ đi tan nghé xẻ đàn
mà đâu có vẫn nồng nàn dấu xưa

10.
ta từng trui nắng dầm mưa
giang hồ tứ hải đã bưa quá rồi
giờ riêng ra một chỗ ngồi
thơ văn ôn nhớ mảng đời thiên di…

tái bút

hiên trăng ngơ ngẩn ngồi lì
chiều quê xa giống như in quê nhà
bài Thơ réo gọi ngày nào
dung-nhan-tháng Bảy Trần gia xa nguồn.

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng cuối ngày tháng Bảy 31/07/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.