Kimono | lên đồi | Mù sương

Posted: 05/09/2017 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Kimono

nghiêng vai
vạt ngắn
mũm mĩm lá ngon
thấp thoáng
hoa rừng bay, nhụy vỡ non
nắng cay, oi bức
mỏi mòn đợi mưa

 

Lên đồi

tưởng quên vớ vẩn hôm nay
hôm nay thức giấc
giải bày hôm qua
đồi trà
nước sôi
môi mặn
mộng nhòa phấn son
hư-tâm tam-muội hao mòn

 

Mù sương

mù sương xõa tóc phơi bày
nàng nằm kiều diễm
trải dài tấm thân
thở thôi thúc thở thoát trần

đắm say hai nụ phân vân gối quỳ
ngậm môi từ
nếm mật bi
hồn phân ly bóng
đảo điên xác gầy

lắng nghe
rào rạt ngàn mây
chập chùng rừng lá dâng đầy
nàng thơm nở mộng
hai tay quay cuồng

vô-chung, vô-thủy, vô-thường
hữu-duyên tiền kiếp
chỉ đường kẻo quên

mù sương ̶ phố thị lênh đênh
mù sương ̶ môi mọng không tên
hôm nay ân sủng xin đền ngày sau

Quảng Tánh Trần Cầm
Jun 2016 / Aug 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.