Haiku thiền và chim | Em có vì ta xót vết thương?

Posted: 07/09/2017 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

Haiku thiền và chim

1.
Sáng sớm dậy ngồi thiền
Chim chóc trên cành hót huyên thiên
Đầu óc làm sao yên?

2.
Ngồi thiền nghe chim hót
Trong lòng thánh thót một hồi kinh
Kiếp nào chim là mình?

3.
Nhập thiền vào tảng sáng
Bầy chim trên cành còn ngủ ráng
Xã thiền chim gọi bạn

4.
Nhập thiền theo bầy chim
Vui hót ngoài vườn thật tự nhiên
Xã thiền chuông lên tiếng

5.
Chim kêu vang trên cành
Mừng ngày trở lại trong an lành
Cùng nhau ta thiền hành

6.
Bầy chim quên giờ thiền
Đùa giỡn trên sân không ưu phiền
Thôi mình đừng lên tiếng

7.
Chim kêu mặc chim kêu
Người ngồi thiền thì cứ ngồi thiền
Trò chuyện bằng quán chiếu

8.
Đâu còn tiếng chim kêu
Ngoài sân vắng ngọn gió hiu hiu
Ngồi thiền thấy gì thiếu

 

Em có vì ta xót vết thương?

hình như cây lá xanh thêm nữa
mùa đã vào sâu phía nắng dài
hình như cây lá im lên tiếng
gió mời trên điệu hú vương vai

đâu chắc gì mưa quay trở lại
mặt đường nứt nẻ cố cười vui
đâu chắc gì em còn đứng đợi
cuối chiều con nước rẽ làm đôi

ngày đã vì em lên tơ nắng
đêm đã vì em lặng lẽ chìm
ta đã vì em mang đời sống
em có vì ta xót vết thương?

qua hết mùa xuân em hãy khóc
một lần cho ướt át nguyên năm
qua hết mùa vui em hãy đến
một ngày thôi đủ nhớ trăm năm

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.