Ru non nước

Posted: 11/09/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Tôi yêu tiếng nước tôi
Từ khi mới ra đời

Phạm Duy ngồi hát trong mê vọng
Khóc cười theo vận nước nổi trôi…

Truyện Kiều còn tiếng Việt còn
Tiếng Việt còn nước Việt ta còn

Phạm Quỳnh ứa mắt thương sông núi
Máu nhuộm hoàng sa đỏ sắt son

Tôi nghe kẻ sĩ ru non nước
Mùa hoang nắng đoạn mưa đầu
Một thời máu nhuộm trong kinh sử
Xác núi hồn sông u uẩn đau

Gửi lại mai sau nghìn tiếng nấc
Nghìn câu hỏi lớn của quê hương
Triều vua khuyết vận không minh chúa
Để triệu hồn hoang chết hãi hùng

Ai gom nước mắt cha ông
Mượn bình bát Phật mà đong nổi buồn…

Để gió nam non rờn ải bắc
Nghìn tay nghìn mắt rợn quê hương
Nghìn cơn mơ nhỏ thôi chia cắt
Triệu trái tim thôi hết đoạn trường

Thôi hết những buồn xưa kẻ sĩ
Sử kinh xin khép lại nỗi đau
Mùa xanh đã thắp hồng hy vọng
Nước Việt nghìn năm sáng nhiệm mầu!

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.