Ánh mắt của em, tâm hồn Đà Nẵng

Posted: 14/09/2017 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Liên Bình Định, Phạm Phan, Thơ

Liên Bình Định

Thơ: Phạm Phan; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.