Tình thu phương | Cho mùa thu cũ

Posted: 03/10/2017 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Tình thu phương

Mây dạt từng không, chim bạt gió
Rừng thu thấp thoáng, dáng thu cao
Nghiêng vai trút nửa hồn hoang lạnh
Còn nửa chiều hương ngập sắc màu.

Thu đến bao giờ ta chẳng hay
Chỉ nghe lay động lá vàng bay
Chỉ nghe trong nhịp đời giao cảm
Hạt bụi mong manh dợn sóng ngày.

Chiều xuống lâm viên bóng đại ngàn
Hồn thu về khắp nẻo sơ hoang
Khói sương xa hút vàng thu quạnh,
Hoa cỏ im nghe tình mênh mang.

Sóng bụi thời gian trôi lớp lớp
Chiếc lá vàng còn gởi sắc hương.
Tâm sự đời thơ về một sớm
Đất trời rót mộng tình thu phương.

 

Cho mùa thu cũ

Mới hôm nào đó… lá vàng rơi
Nay tiếng thu xưa lại đến rồi!
Dãy bạc lưng trời sương gối mộng
Chiều xanh đáy nước nắng nghiêng đồi.
Thoáng nghe hồn đá đìu hiu quạnh,
Chừng thấy mây ngàn lãng đãng trôi.
Ta gởi câu thơ theo cánh nhạn
Cho mùa hoa lệ, dẫu xa xôi!

South Dakota (USA ), tháng 9. 2017.

Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.