Rạng sáng mai / Demain, dès l’aube

Posted: 09/10/2017 in Thơ, Victor Hugo, Yên Nhiên

Victor Hugo (1802—1885)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Demain, dès l’aube

Rạng sáng mai

Rạng sáng mai đồng quê sương giá
Cha sẽ đi — con đã mỏi mòn
Băng rừng lội suối trèo non
Xa con cha vẫn héo hon can tràng

Chân bước đi mang mang trầm mặc
Chẳng màng chi dằng dặc đường chiều
Lưng còng bóng ngả liêu xiêu
Ngày đêm sớm tối tiêu điều cô đơn

Cha nào thấy hoàng hôn vàng ánh
Cả cánh buồm xa thẳm lướt êm
Và khi vừa đến kề bên
Hoa thơm cha sẽ đặt lên mộ phần


Thủ bút của Victor Hugo

Demain, dès l’aube

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Victor Hugo (1802—1885)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.