Xuân lác đác rơi…

Posted: 13/10/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
với nhà thơ Phạm Hồng Ân


Từ trái: Trần Huy Sao & Phạm Hồng Ân

từ Hiên Thư Các tới Hiên Trăng
cứ nghĩ xa xôi lại hóa gần
tiếp chữ nối câu là gặp bạn
từ bấy lâu nay vẫn vậy thôi

sáng nay nắng ấm mùa Thu tới
bạn rủ ta cùng chuyến rong chơi
nhân tiện tìm Xuân Lác Đác Rơi
cười bạn dạo này ưa nói giởn

hết Hạ sang Thu rồi tới Đông
Xuân lác đác rơi sớm vậy trời
Bạn cười cứ nhấn ga xấn tới
cuối cùng đậu lại trước nhà in

lúc bấy giờ ta mới thiệt tin
Xuân lác đác rơi từng trang sách
giấy láng bìa bốn màu cáu cạnh
dày cũng đâu chừng… bốn trăm trang

ôi chuyến rong chơi ta cùng bạn
hóa ra đâu phải là chơi rong
đi gặp mùa văn chương gió lộng
thằng con tên “Xuân Lác Đác Rơi”

vậy là ra quán ngồi vui tới
nhờ cô chủ quán chụp tấm hình
chuyện chỉ vậy thôi mà lỉnh kỉnh
bày ra rong ruổi với rong chơi….

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 10/07/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.