Bài ca thế sự

Posted: 01/11/2017 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Từ khi lên tiếng vụ cá chết
bạn hữu làm quan giả lơ hết
facebook không like cũng không còm

Ngày xưa từng sống tôi đã biết
và biết nên tôi cảm thông hơn
chỉ một sơ sẩy là mất hết

Thấy đó nhãn tiền cái thằng phong
tự nguyện làm chó mà cũng chết
Hay như con đượi hồ thu hồng
chạy tuốt qua mỹ bán bít-tết

Đời này làm gì có ngu khanh
bỏ ấn công hầu theo bạn thiết
đời này làm gì có thạch sanh
dại gì đưa cổ cho chúng siết

Chỉ còn dăm đứa ít công danh
hay đã về hưu không tranh giành
thỉnh thoảng còn mail đôi lúc chat

Than ôi thế cuộc đã tan tành
trí thức trùm chăn mà khóc ngất
ngửng đầu thét lớn với cao xanh
ông hại nước nhà tôi quá ác

Bao nhiêu manh lệ ở xung quanh
sao họ lại sướng thế không biết
muốn ăn muốn nói thỏa thuê cười
không sợ thằng tây to nào hết

Chỉ thương một nỗi bạn bè tôi
đọc lén thơ tôi mặt tái lét
mà tôi có chống chiếc gì đâu
chỉ chửi gian thần cho đỡ tức

Nhưng mộng xâm lăng của lũ tàu
tôi chống cho đến tàn hơi sức
bao nhiêu xương máu của cha ông
nhất định không bao giờ chịu khuất

Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.