Đường Trúc thư trang

Posted: 01/11/2017 in Thơ, Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn


Từ trái: Thiết Trượng – Lê Hùng – Cung Tích Biền – Trần văn Sơn

Ngoài bảy mươi ngửa mặt nhìn trời
Chỏng đầu nhìn đất trắng tay phơi
Nhân sinh thất thập chưa tri mệnh
Nên vẫn loay hoay cái sự đời

Cũng muốn Buông nhưng phải nhận vào
Xả lại càng thêm vạn nỗi đau
Buông Xả chẳng qua mình tự dối
Thánh Thần còn phân chỗ Trước Sau

Biết thế mỗi ngày ta hít thở
Tập làm quen tâm sự cỏ cây
Tập làm khất sĩ đi chân đất
Bình bát không cơm bụng vẫn đầy

Đôi khi thử đóng vai homeless
Diễn trò hề giữa phố Bolsa
Thiên hạ hàng trăm ngàn tu sĩ
Chỉ một người thành Phật Thích Ca

Ông bạn nhà bên mời ly rượu
Uống lai rai luận cổ suy kim
Ngu Công bạc tóc còn xẻ núi
Sá gì ta mới ngoại thất tuần

Tự hỏi lòng mình Về hay Ở
Đất lành chim đậu có đâu hơn
Về chốn hỗn mang Người và Thú
Đâu đâu cũng thấy bóng oan hồn

Nhưng ta vẫn ấp ủ niềm tin
Âm đức tiền nhân chuyển khí thần
Chớp mắt đổi thay thời quỉ loạn
Giang sơn gấm vóc khách dừng chân

Lạ Quen Mới Cũ giòng máu đỏ
Đường Trúc Thư Trang mở cửa Mời
Đông Bắc Tây Nam về đầy đủ
Mừng nhau Thất thập cổ lai hy

Trần Văn Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.