Sắc, không… | Một mai rồi e phai một…

Posted: 03/11/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Sắc, không….

không tức thị sắc
sắc tức thị không
ta giờ lộ mặt
lang chạ đám đông

có nên hư không
e là trơ trẽn
nỗi lòng vọng động
không nên hay nên

bấy lòng cứ hẹn
mai nữa mai Thơ
cứ lòng hương quyện
hư thiệt giả đò

tháng Mười còn đó
mây xám còn đây
tiết trời ghé gió
chờ người chờ Thơ

ngồi mọt chỗ đây
hoa cỏ cuối mùa
vàng Thu giận lẫy
y hệt mùa xưa

khăn gói gió đưa
giờ sưa một chắc
nhói khan lần lựa
gió đưa lạnh ngắt

không tức thị sắc
sắc tức thị không
ta giờ vọng động
lang chạ đám đông…

 

Một mai rồi e phai một…

em cứ tháng Mười về em nhé
tháng của mùa rưng lạnh cuộc tình
một mai hai nửa mình xẻ nghé
thì ơi thương nhớ cũng một mình

nay sẵn mùa tình đang rộ nở
tiếc chi không gót hài ghé qua
tiếc chi một nẫu lòng thương nhớ
chớ để bờ xưa lỡ chuyến phà

ngày tháng trôi xuôi dòng con nước
nông sâu rồi hóa ngập phù sa
ai đâu ai biết lòng xuôi ngược
nỡ tình cứ miết ngập trầm kha

chỉ nói lời ru đau nỗi nhớ
mai kia mốt nọ bến sông xưa
con nước theo dòng đời vướng nợ
một hẹn đò ngang lỡ chuyến đưa

tháng Mười se lạnh buồn giú kín
ai lật trang tình tự nhói đau
mùa nay hoa cỏ sầu câm nín
năm tháng rồi phai bạc ngàn sau…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.