Thằng em lưu lạc, chương hai | Lãng mạn cuối năm

Posted: 29/12/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao


Từ trái: Tác giả và nhà thơ Tâm Vô Lệ

Thằng em lưu lạc, chương hai

gởi nhà thơ Tâm Vô Lệ (Thư Viện Việt Nam)

buổi tình cờ tìm được tấm hình ni
thấy hắn cười tươi hơn ngày đó
cái thằng em của một thời khốn khó
hắn bỏ San Diego lưu lạc lâu đời

bấy nhiêu năm em thì lạc anh thì trôi
gặp lại nhau lạc trôi chi mược kệ
cứ chụp tấm hình mới thêm kỷ niệm
em thấy không tóc anh giờ chớm bạc

rứa đó em ơi nửa đời lưu lạc
gặp lại nhau không bạc mới là hay
em lạc anh trôi giờ gặp lại đây
ngó tấm hình vẫn in tuồng hồi đó

anh bây giờ chịu thương chịu khó
vẫn làm Thơ không chịu làm thinh
tóc có bạc đời có nhăn chút đỉnh
nhưng không răng không có răng mô

năm tê năm tệ em còn nhớ
có hứa về là để ngó lại anh
rứa mà nắng nóng bưa mưa thời tạnh
Hiên Trăng anh có thấy ai đâu

vẫn cứ là thương hải nương dâu
cứ lạc cứ trôi hoài không xiết ngạ
lâu lâu nhắc nhớ thằng lưu lạc
e hắn giả đò quên một lối về !…

 

Lãng mạn cuối năm

tháng đang vẫy nuối thời gian
ngày thoi thóp thở giao mùa cuối năm
đêm qua ngồi quá tận khuya
một con mắt nhắm con kia vẫn còn

vầng Trăng khi khuyết khi tròn
khúc đau cố quận khúc mòn ly hương
thức đêm mới ngấm đoạn trường
bước đi mổi bước nhập đường phù vân

nói xa chi cứ nói gần
văn hoa bóng gió cũng ngần ấy thôi
sinh ra đời sống với đời
cứ nhập gian cứ tùy thời thế gian

lúc tháng tận khi năm tàn
là dương gian biết quy hàng thời gian
vòng xoay rồi cứ vòng quay
ráo mưa rồi nắng rốt ngày rồi đêm

lâu từng hóa lậm mà quen
tóc xanh xưa chạnh bỏ quên thuở giờ
mược cho tiêu muối dật dờ
mặn cay cứ việc đã đời đã nưa

giờ thì ngồi với sớm trưa
không lo nắng sớm chiều mưa nữa rồi
đói no thì dựa lẽ đời
no rồi lại đói đói rồi lại no

lâu lâu bỏ mấy câu Thơ
nhúm lên chút lửa mà hơ nguội tình
trải qua dâu bể làm thinh
bây giờ rảnh rỗi thì tình tự thôi

mấy khi còn ở với đời
túi thơ bầu rượu đầy vơi thỏa lòng
tứ thời xuân-hạ-thu-đông
dong chơi đây đó ngồi không làm gì

giờ là tháng-chạp còn chi
năm tàn tháng tận tính đi đâu giờ
thôi thì ngồi với nàng-thơ
dăm ba câu sẵn dịp chờ nàng-xuân….

Trần Huy Sao
viết dười hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.