Nắng, tháng-chạp-mười-hai | Nhân [nhụy] ca dao, về, vạt nắng vàng

Posted: 02/01/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Nắng, tháng-chạp-mười-hai

tháng-mười-hai khăn gói ra đi
tôi chẳng có chi làm đưa tiễn
từ dạo thiên di đường vạn lý
năm cùng tháng tận cứ triền miên

dốc đứng dốc nghiêng trườn xa dặm
đâu bằng con dốc trượt đổi đời
có chút riêng tư thầm nhớ lắm
là con dốc nhỏ xóm quê ơi

con dốc Ngô Quyền Cây-số-Bốn
giữa dốc là nhà em nhà tôi
cuối dốc có chợ Chiều hồi đó
hồi nay đã xóa dấu mất rồi

đi xa lâu lắm không về lại
mấy chục năm lạ dấu quen xưa
Đoài tháng-mười-hai Đông tháng-chạp
Đoài giờ lạnh tuyết Đông lạnh mưa

gọi là tháng Chạp tháng Mười Hai
cũng là tháng tận rủ năm tàn
đất trời đâu cũng ngần đó vậy
chỉ niềm riêng che giú hợp tan

mai qua tháng Một đầu năm mới
ra Giêng năm mới cũng vậy thôi
Đông Đoài câu chữ chi cho mỏi
cũng nhập dòng trôi lửng dòng đời

giờ dưới Hiên Trăng miền quê lạ
ngó rưng vạt nắng nhớ quê nhà
vàng mượt in như chiều tháng Chạp
khiến lòng không giú hết xót xa

quê nhà nhạt nắng chiều-ba-mươi
thè thẹ dáng em về xóm nhỏ
giữa dốc Ngô Quyền ai đứng đợi
tháng-chạp-mười-hai cũng đứng chờ

trôi ngược dòng Thơ về bến đổ
kẻo không thôi mai mốt mất còn
ai biểu chiều đời quên trộn nhớ
tháng-mười-hai-tháng-chạp mỏi mòn

Thơ viết vừa xong lòng vẫn giú
vạt nắng vàng hanh chiều cuối năm
giống quá chiều ơi chiều quê cũ
nay đã trùng khơi biệt dặm ngàn

bài Thơ này viết dưới Hiên Trăng
nắng cuối năm tháng-chạp-mười-hai…

 

Nhân [nhụy] ca dao, về, vạt nắng vàng

câu Thơ giạt nắng bên đời
nhạt.vàng.có ghé đôi lời nhớ.thương
là thương nhớ rất đỗi thường
xa quê ai chẳng đoạn trường níu nhau

huống chi từ thuở ban đầu
đang an vui bỗng qua cầu gió bay
gió bay tới tận phương này
một phương đất lạ cứ đày đọa nhau
trượt ngàn thương hải bể dâu
ít nhiều cũng nhớ qua cầu gió bay
ca dao hồi đó tình đầy
giờ ca dao[thớt] đọa đày ly hương
một thương khăn gói dặm trường
hai thương đi tới cuối đường nhập cư
áo bay em cũng lừ đừ
qua cầu tôi cũng sật sừ kiếm cơm
mấy mươi năm rượt qua cơn
không thôi không kịp không còn hôm nay

thảm thương tình cảnh như vầy
ai ngờ vạt nắng còn bày vẻ xưa
kể từ khăn gói gió đưa
tới nay đã thiệt đã bưa cảnh đời
muối tiêu đậm nhạt hết rồi
soi gương thấy mái tóc đời phong sương
qua cầu rồi đó mười thương
gió bay giởn hớt nhiễu nhương tháng ngày
còn em trú ngụ nơi này
còn ta ngày tháng vẽ bày câu Thơ
hồi xưa cho tới hồi giờ
có em bên cạnh có Thơ bên mình
lâu lâu cũng giả mần thinh
nay xua câu chữ dậy tình vậy thôi

bởi chiều nay nắng giởn trời
vàng mơ tới nổi cứ đòi nợ Thơ
chỉ là Thơ tới bất ngờ
khi nhìn vạt nắng vàng mơ ngày nào…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng chiều cuối năm 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.