Đầu năm nếm chút ba lơn với ôn Hồ Đình Nghiêm

Posted: 04/01/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao


Nhà văn Hồ Đình Nghiêm

ai hành tỏi chi mà ngứa tai dữ rứa
té ra là ôn… chống gậy mỏi ba sườn
ôn cà-na-đa cuối năm mần thơ tự sướng
tui xen-đi-ê-gồ đầu năm đọc sướng hung

hai cái thướng cụng ly nhau quá mừng
thêm tô bún o mười nêm chút ruốc vô
tui tên sao ngồi hiên trăng là rứa đó
nghen ôn nghiêm ưa nói chuyện ba lơn

từ dạo thơ qua văn(g) lại quá sức ồn
khiến anh Bắc Phong bắt mệt trang sáng tạo
lên bài thằng-ba-lơn lên bài thằng-ba-sạo
thiệt cám cảnh anh trân trọng nghĩa thơ văn

đứa chống gậy mỏi ba sườn đứa sao ngồi hiên trăng
nay gặp nhau văn(g) thơ tuồng pháo nổ
không post lên thì e lòng không nỡ
thôi cứ liều thân cho hai đứa tầm nhau

vậy là ổn rồi cứ mắm ruốt qua cầu
qua vỹ dạ qua đông ba qua cồn hến
răng rứa mô tê thối lại ngày rời bến
nay tìm xưa tô bún huế o mười

đừng ngó nhau khiến bún bò(giò heo)mau nguội
cứ rượt nóng( ran) cho nổi bọt rượt ngàn
để bên tê nhớ bên ni chán vạn
thuở xa người xa huế trùng khơi

tô bún huế vói hoài răng chưa tới
hay có tới rồi mà chưa kịp ngó ra
câu chữ thời gian cứ lần khân không ngạ
từ lúc huế gần rồi bỏ huế đi xa

nay ôn nghiêm viết thơ cuối năm gói lá
tui bóc lá đầu năm đọc dưới hiên trăng
hai đứa mềnh hai trời ơi vạn dăm
nhờ huế xa thơ mới ghé gần nhau

rứa là tô bún huế o mười còn ghé đậu
chiều nắng hiên trăng thơ vói đường xa
mai có giang hồ nhớ dừng chân trạm xá
ghé hiên trăng ghé bún huế ngó o mười

rứa thôi chừng nớ đầu năm mới
Thơ ôn vừa kịp ghé hiên trằng
khi câu chữ vượt trùng vi vạn dặm
cũng đủ nem thèm tình cảm văn chương…

tái bút: tôi Thơ câu chữ luông tuồng
ôn nghiêm [nghị] cứ giả tuồng ngó lơ…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng đầu năm 1018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.