Khai bút đầu năm 2018 dương lịch | Lời khuyên đầu năm | Bạn rượu

Posted: 04/01/2018 in Ngô Đình Chương, Thơ, Trần Văn Lương, Yên Nhiên

Trần Văn Lương | Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Khai bút đầu năm 2018 dương lịch

Năm Mới đến rồi ư?
Thân già lại ngắc ngư.
Tóc tai xơ xác rụng,
Gân cốt rã rời hư.
Mới sáng còn hăng hái,
Qua trưa đã khật khừ.
Bạn thương, cù đánh chén,
Miệng móm mém cười trừ.

Trần Văn Lương
Cali, 1/1/2018

 

Lời khuyên đầu năm

Sức khỏe kém thế ư!
Sáng cháo yến, bào ngư
Chiều đông trùng hạ thảo
Rượu, thuốc, bỏ thói hư
Nấm linh chi bồi dưỡng
Đêm ngủ còn rên khừ
Thêm Nhật bản tảo dược
Bệnh tật ắt tiêu trừ

Ngô Đình Chương

 

Bạn rượu

Hai-Không-Mười-Tám ư?
Hai tửu đồ ngất ngư
Đêm qua mải thù tạc
Mặc hoa mắt can hư
Bước ngật ngà ngật ngưỡng
Thân lử khử lừ khừ
Rượu mềm môi say khướt
Ai quở — chỉ cười trừ

Yên Nhiên

Nguồn: Nhà thơ Yên Nhiên gửi

Đã đóng bình luận.